Plan B

Udkast til hvordan busholdepladsen kan komme til at se ud.

Busholdepladsen skal moderniseres, så den bliver tryggere og pænere. Desuden skal busholdepladsen flyttes, så den kommer til at ligge centralt i Strandby Høje.

Busholdepladsen bliver indrettet, så busserne står opstillet side om side på en let overskuelig måde. Ventende passagerer får mulighed for at sidde under læskærme. Derudover bliver der plantet grønne bede og store træer, så pladsen bliver indrammet af grønt.

Under brodækket på busterminalen bliver der plads til taxa, flexbus, kys & kør-plads, handicapparkering med videre. Der bliver også arbejdet med belysningen, så området fremstår trygt og imødekommende på alle tider af døgnet.

Cyklister bliver konsekvent ledt udenom busholdepladsen, og der bliver opstillet cykelstativer til cyklister, der skal med bussen.

Fodgængere bliver ledt ad særlige fodgængerarealer, så de er synlige for den kørende trafik. Desuden bliver fodgængerarealerne indrettet med ledelinjer og opmærksomhedsfelter så syns- og bevægelsesbesværede kan færdes.