FAQ2

Kontakt

Hvis der mangler information på siden, så skriv til
hundigestrandby@greve.dk

Her kan du læse de spørgsmål, kommunen har modtaget om Hundige Strandby og kommunens svar.

Hvis du mangler svar på et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til hundigestrandby@greve.dk.
 

Området var på forhånd udlagt til blandet bolig og erhverv, så der har været planer om ændringer længe.

Borgervandring: I 2018 blev alle borgere indbudt til en borgervandring i området, hvor der blev talt om, hvordan området kunne blive til en ny attraktiv bydel.

Helhedsplanen: På baggrund af borgervandringen i 2018 blev der lavet en helhedsplan, som definerer bebyggelsesprocenten i området, højde på byggerierne, antal etager, at der skal indarbejdes grønne arealer, og at der skal være fokus på tryghed i både byggeri og omgivelser.

Tillæg til kommuneplanen: Ændring af kommuneplanen har været i forhøring i 2020.

Næste skridt er høring på de konkrete kommuneplantillæg, der sker  samtidig med høringerne på de forskellige lokalplaner i Hundige Strandby.

Læs mere om planer i høring her.

Miljøvurdering: Der bliver lavet en miljøvurdering, der beskriver, hvordan byggerierne påvirker området.

Høringen på Lokalplanforslaget for Strandby Høje er afsluttet.

Lokalplanforslaget for Strandby Huse og Strandby Have er i høring frem til 15. juli 2021

Se de aktuelle lokalplaner i høring her.

Alle må deltage i de offentlige høringer. De bliver annonceret på Greve Kommunes hjemmeside og i lokalavisen Sydkysten.

Der bliver lavet en miljørapport, hvor byggeriets indvirkning på planter og dyr bliver beskrevet. Miljørapporten bliver offentliggjort sammen med udkast til lokalplanerne for området.

Hvis der er truede eller fredede dyr i området, vil det fremgå af den miljørapport, som bliver lavet og offentliggjort sammen med udkast til lokalplaner for området.

Busholdepladsen skal moderniseres og flyttes, så den kommer til at ligge centralt i Strandby Høje. Her er et udkast til, hvordan busholdepladsen kan komme til at se ud:

Under arbejdet med at flytte og modernisere busholdepladsen, bliver den flyttet midlertidigt til parkeringspladsen mellem Waves og McDonalds - op mod Hegnsgården.

Pendlerne får en særlig parkeringsplads i forbindelse med Waves. Placeringen fremgår af følgende billede:

Det vil fremgå af de kommende lokalplaner hvordan, hvor meget, og hvor der må bygges.

Ja, der er plads i de lokale skoler og dagtilbud til de børn, som kommer til området i de kommende år.

På Balders hjemmeside, kan interesserede skrive sig op til en bolig i Strandby Høje eller Strandby Huse.

Vi har endnu ikke mulighed for at henvise til noget tilsvarende i Strandby Have.