Borgerinddragelse

Kontakt

Hvis der mangler information på siden, så skriv til
hundigestrandby@greve.dk

Hundige Strandby bliver et nyt spændende og attraktivt kvarter i løbet af de kommende år. Et helt nyt kvarter er en vigtig ændring i en kommune, og derfor bliver borgerne også inddraget og hørt flere gange i processen. 

Der har allerede været borgerinddragelse i de seneste års forberedelser, og Greve Kommune ønsker også fortsat at inddrage borgerne undervejs, når der er behov for det.

Forberedelsen 
Hele området var udlagt til blandet bolig og erhverv.  

Borgervandring: I 2018 inviterede politikerne i Greve Byråd alle interesserede borgere til en borgervandring i området, som dengang bare hed Hundige Øst. 

Læs også: Borgermøde om det ubebyggede areal ved Hundige Station

På vandringen talte politikere og borgere sammen om stort og småt, vendte gode ideer og bekymringer, og det var også på den borgervandring, at en borger nævnte navnet Hundige Strandby, som senere blev det officielle navn. 

Læs også: Nyt boligområde har fået navn: Hundige Strandby

Facebook-høring: I 2018 afholdt Greve Kommune en uformel høring på kommunens facebook om fremtiden for Hundige Øst. Du kan se her, hvad borgerne sagde: Udvikling af Hundige Øst, Facebook-opslag (pdf)

Helhedsplan 
Derefter blev der lavet en helhedsplan, der har givet inspiration til de overordnede rammer for, hvor meget der må bygges, og hvor der kan bygges. Det er op til dem, der bygger, at foreslå hvordan bygningerne kan passe ind i de overordnede rammer.
Helhedsplanen blev behandlet af byrådet den 24. juni 2019.

Kommuneplantillæg 
En kommuneplan er et dokument som definerer de overordnede rammer for kommunens by og natur. I forbindelse med at Hundige Strandby bliver anlagt, skal kommuneplanen opdateres med et kommuneplantillæg.

Der har allerede været afholdt en overordnet høring for hele området: Forhøring om ændring af Kommuneplan 2017 i tillæg nr. 6 for Byudviklingsområde i Hundige Øst

Derefter er hele Hundige Strandby blevet delt op i tre mindre delområder, der skal have hver sit kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg for Strandby Høje er vedtaget, mens forslag til kommuneplantillæg for Strandby Have og Strandby Hus er i høring frem til 15. juli 2021.

Når høringerne er afsluttet behandler byrådet høringssvarene, hvorefter de kan vedtage kommuneplantillæggene.

For hvert kommuneplantillæg skal der også sendes forslag til lokalplan, miljøvurdering og spildevandstillæg i høring.

Du kan se kommuneplantillæg i høring her: Niras: Tillæg til kommuneplan 2017

Lokalplaner
Hvert af de tre områder i Hundige Strandby skal have sin egen lokalplan. Lokalplanerne bliver udarbejdet i begyndelsen af 2021, og derefter sendt i høring.

Du kan se lokalplaner i høring her: Niras: Planer i høring

Miljøvurdering
I løbet af 2021 bliver der udarbejdet en Miljøvurdering af området. En Miljøvurdering vurderer både støj, visuelle forhold, natur, jordbund, klima og mange andre faktorer.

Miljøvurderingen indgår i materialet, når lokalplanerne bliver sendt i høring.